تماس با یونیک دکور

ارتباط با تیم یونیک دکور

با توجه به بهبود نظارت و عدم اتلاف وقت در امور کار ها در تمامی بخش ها رزرو کردن ملاقات حضوری یکی از بخش های الزامی به شمار میرود. در غیر این صورت به کلیه ها کار ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.


محل کارمان

آدرس: تهران بزرگ میدان رازی

همراه: (0912) 467-7245

ایمیل: info@uniqedecorcom


ساعات کاری

شنبه - چهارشنبه 09:00 الی 18:00

جمعه - 10:00الی 15:00