دکور طلا مانکن طلافروشی اجرای F


توضیحات پروژه

دکور طلا مانکن طلافروشی

عناصر تشکیل دهنده دکور مانکن طلا ویترین طلافروشی  عبارتند از :

مانکن های بزرگ یا قاب سرویس،

مانکن های کوچک یا پایه نیمست،دست پایه النگو ،

سینی های انگشتری و خرده ریز دکور طلافروشی،استند دستبند،و مانکن گردنبند،

که این عناصر میبایست تحت نظم و قاعده ای خاص در ویترین طلافروشی کنار هم ساماندهی و رنگ بندی شوند.