ویترین منحنی طلافروشی


توضیحات پروژه

ویترین منحنی

ویترین منحنی طلا فروشی

دکور طلافروشی از نوع منحنی در گروه ویترین های الگویی قرار میگیرد.

در این ویترین ها ممکن است پرت فضا بیشتر از نوع صاف باشد.

بنابراین توصیه میشود در ویترین های طلافروشی کوچک از هندسه های منحنی کمتر استفاده شود.

دکور طلا فروشی