ویترین طلا فانتزی 6


توضیحات پروژه

ویترین طلا فانتزی

عناصر تشکیل دهنده دکور طلا ویترین فانتزی طلافروشی  عبارتند از :

مانکن های بزرگ یا قاب سرویس،

مانکن های کوچک یا پایه نیمست،دست پایه النگو ،

سینی های انگشتری و خرده ریز دکور طلافروشی،استند دستبند،و مانکن گردنبند،

که این عناصر میبایست تحت نظم و قاعده ای خاص در ویترین طلافروشی کنار هم ساماندهی و رنگ بندی شوند.