ویترین مغازه طلافروشی


توضیحات پروژه

ویترین مغازه طلافروشی

ویترین مغازه در دکوراسیون طلافروشی

منظور از همتا ، همان ویترین یکسان و مشابه است.

ویترین مغازه طلاوجواهر

از نظر طراحی ویترین مغازه ممکن است قرینه یا یکسان باشد.

گاهی زیبایی و جذابیت ویترین در بی قرینگی آن است.

یعنی تعداد و رنگبندی مانکن هاپایه دستبندوالنگوپایه گوشوارهسینی انگشتر-هر دو ویترین مغازه طلافروشی یکسان باشد.