استند گوشواره


توضیحات پروژه

استند گوشواره :

به قاب و مانکن از ویترین طلافروشی اطلاق میشود که گوشواره روی آن سوار میشود و به نمایش گذاشته میشود .

انواع پایه گوشواره و کاربردهای آن :

استند گوشواره در دو نوع تکی و جمعی(گروهی) کاربرد دارند که نوع تکی فقط یک جفت گوشواره را نگه میدارد ،

اما در نوع جمعی ممکن است بیش از ۲۰ الی ۳۰ جفت گوشواره به نمایش گذاشته شود.

در ویترین های طلافروشی مدرن

و دکور جواهری بیشتر از نوع تکی استفاده شده و انواع ایستاده و خوابیده دارد که نوع خوابیده بیشتر در پیشخوان ویترین طلافروشی و نوع ایستاده در دکور ویترین اصلی چیده میشود.

در ویترین های طلافروشی آبشاری و بازاری

بیشتر از نوع جمعی استفاده میشود و در هر سایزی قابل ساخت میباشد.

استند گوشواره جزو عناصر خرد اما اصلی در دکور مانکن ویترین طلافروشی بوده و بسیار پر کاربرد هستند.

برخی از انها قابلیت رنگ شدن را هم داراست.