تندیس ویترین طلا و جواهر مدل شمس


توضیحات پروژه

تندیس ویترین طلا و جواهر

تندیس ویترین های طلا فروشی نقش سنتر را برای ویترین بازی میکند.

و در تعداد کم چیدمان میشوند.

بهتر است رنگ ان با رنگ ویترین متناسب و هماهنگ باشد

تا ویترین جذاب تر به نظر برسد.

رنگ آنها در ویترین بسیار مهم و تاثیر خواهد بود.