دکور کلاسیک طلافروشی


توضیحات پروژه

دکور طلافروشی کلاسیک

 

دکور کلاسیک

میبایست از سبک کلاسیک پیروی کند.

این نوع دکور ها همراه با تزیینات ابزاری روی چوب و یا هر جایی از ویترین دیده میشوند.

کلاسیک نوعی از سبک های معماری یا زمینه هنر در غرب مطرح میشود.

که در دکور ویترین طلا و جواهر فروشی مطرح میشود.

دکور ویترین طلا فروشی کلاسیک ، میبایست از سبک کلاسیک پیروی کند.

این نوع دکور ها همراه با تزیینات ابزاری روی چوب و یا هر جایی از ویترین دیده میشوند.

 

یونیک دکور