سینی حلقه طلافروشی بیضی


توضیحات پروژه

سینی حلقه طلافروشی بیضی

سینی حلقه طلافروشی بیضی نوعی از سینی های حلقه ویترین طلا و جواهر میباشد

که انواع دیگری از پایه های حلقه هم درون آن قابل تعبیه شدن است.

محل قرار گیری سینیهای طلا فروشی معمولا در جلوی ویترین طلافروشی میباشد.