قاب سینی انگشتر طلافروشی


توضیحات پروژه

قاب سینی انگشتر طلافروشی

سینی های انگشتر داخل ویترین طلا فروشی دارای ابعاد و استانداردهای خاصی برای ساخت قاب طلافروشی هستند

و مغازه های طلافروشی ، در حین سفارش دکور باید به سینی های کف چین توجه کنند.

سینی های پیشخوان دارای طرح و مدل متفاوتی نسبت به ویترین هستند.ماکت طلافروشی دارای قیمت و ارزش گوناگونی هستند.