مانکن سرویس جدید مدل الگانس


توضیحات پروژه

مانکن سرویس طلا و جواهر

مانکن سرویس طلا مدل الگانس جدیدترین مدل یونیک دکور

این مانکن در 4 سایز ساخته شده و ارتفاع بندی متنوع دارد .

مناسب بعنوان مانکن های ویترین های طلا فروشی.

ارتفاع بندی مانکن طلا به شرح ذیل میباشد:

مانکن سایز 1 : ارتفاع 19 سانتی متر

مانکن سایز 2 : ارتفاع 25 سانتی متر

مانکن سایز 3 : ارتفاع 31 سانتی متر

مانکن سایز 4 : ارتفاع 35/5 سانتی متر

مانکن ویترین طلا فروشی در چندین سایز ساخته میشود

و متناسب با اندازه و وزن  های طلا و جواهر مورد استفاده قرار میگیرند . قاب عروسک نام دیگر ان است.

مانکن دکوراسیون طلافروشی در هر رنگ و جنسی قابل ساخت میباشد.

در انتخاب مدل رنگ و سایر موارد بهتر است با مشاور طراح خود مشورت کنید.

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا