مانکن طلا فروشی مدل N


توضیحات پروژه

مانکن طلا فروشی

مانکن طلا فروشی

مانکن طلا و پایه سرویس ها در ابعاد و اندازه های متنوعی ساخته میشوند .

که بستگی به محل قرار گیری و محل نمایش باید به درستی انتخاب و ساخته شوند.

مانکن های خوابیده ، مثل مایرا  در پیشخوان طلا فروشی بسیار مناسب هستند .

هر ارتفاع و سایز از انها باید در محل مناسبی از ویترین طلا فروشی جانمایی شوند.

در حالی که مانکن های ایستاده مثل سرویس قلبی برای ویترین طلا فروشی اصلی بیرونی پیشنهاد میشوند.

مانکن دکوراسیون طلافروشی در هر رنگ و جنسی قابل ساخت میباشد.

در انتخاب مدل رنگ و سایر موارد بهتر است با مشاور طراح خود مشورت کنید.

مانکن طلا و بدلیجات از نظر جنس و کیفیت ممکن است قیمت های متفاوتی داشته باشند.

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا