مانکن نيمست دلينا طلافروشی


توضیحات پروژه

مانکن نيمست دلينا طلافروشی

مانکن نيمست دلينا طلافروشی  دکور ویترین طلا فروشی دارای سایزهای متنوعی برای ویترین طلا هستند،

و هر ارتفاع و سایز از انها باید در محل مناسبی از ویترین طلا فروشی جانمایی شوند.

همچنین تنوع مدل مانکن گردنبند طلافروشی و حالت بسیار زیاد و فراوان بوده

و انواع آن ها قابل انتخاب است.

مانکن نيمست دلينا طلا فروشی

دکوراسیون طلا فروشی در هر رنگ و جنسی قابل ساخت میباشد.

در انتخاب مدل رنگ و سایر موارد بهتر است با مشاور طراح خود مشورت کنید.

مانکن نيمست دلينا طلافروشی برای گردنبند و مدال و نیمست طلا تعبیه شده

و از انواع قاب سرویس ها کوچکتر هستند.

پایه نیمست و مدال قاب طلا فروشی گردنبند طلافروشی در دکور ویترین های سبک و خلوت بیشتر کاربرد دارند.

قاب طلافروشی طلافروشی در سایز بندی مانکن های سرویس هم وجود دارند و از نظر تطبیق مدل ok هستند.

 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا