مانکن نیمست طلافروشی


توضیحات پروژه

مانکن نیمست طلافروشی

مانکن نیمست طلافروشی  دکور ویترین طلا فروشی دارای سایزهای متنوعی برای ویترین طلا هستند،

و هر ارتفاع و سایز از انها باید در محل مناسبی از ویترین طلا فروشی جانمایی شوند.

همچنین تنوع مدل و حالت بسیار زیاد و فراوان بوده و انواع آن ها قابل انتخاب است.

مانکن نیمست طلا فروشی

دکوراسیون طلا فروشی در هر رنگ و جنسی قابل ساخت میباشد.

در انتخاب مدل رنگ و سایر موارد بهتر است با مشاور طراح خود مشورت کنید.

مانکن طلا فروشی نیم ست برای گردنبند و مدال و نیمست طلا تعبیه شده

و از انواع قاب سرویس ها کوچکتر هستند.

پایه نیمست و مدال قاب طلافروشی اشک در دکور ویترین های سبک و خلوت بیشتر کاربرد دارند.

قاب طلا فروشی مدل اشک در سایز بندی مانکن های سرویس هم وجود دارند و از نظر تطبیق مدل ok هستند.

 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا