پایه النگو جدید F


توضیحات پروژه

پایه النگو

پایه النگو جدید F

پایه النگو ها وظیفه نگه داشتن النگوهای ویترین را برعهده دارند.

طول انها در ساخت بسیار مهم بوده و بهتر است متناسب با ابعاد ویترین طلافروشی ساخته شوند.