پایه انگشتر لیوانی


توضیحات پروژه

پایه انگشتر لیوانی

دکوراسیون ویترین طلا فروشی و پایه انگشتر لیوانی

پایه انگشتر ها جزو اقلام ریز و خرد ویترین طلافروشی هستند.

مدل ان ها از اغلب از روی کالیته ها و مدل های ترک و کشور های خارج از ایران

کپی برداری شده و تنوع مدل و شکل و قالب بسیاری دارد.

پایه انگشترها به نسبت پایه النگو ، قاب سرویس ، مانکن نیمست ، و مدال و آویزی ها ،

بسیار در تعداد بیشتری داخل ویترین طلا فروشی استفاده و کاربرد دارند.

از این رو چیدمان ان ها احتیاج به طراحی و قالب بندی و سازماندهی و همچنین ساماندهی دارد.

پس ممکن است داخل سینی چسبیده شوند !!

در کشورم ایران اغلب ردیف جلوی شیشه دکور ویترین طلافروشی محل نمایش انگشتر هاست .

از انجا که انگشتر جزو اقلام کوچک است ، برای دید بهتر و نمایش واضح تر ،

در قسمت جلوی شیشه ویترین طراحی میشوند.

در حالی که مانکن ها بزرگ تر هستند ، و ردیف اخر ویترین یا کناره های ویترین محل مناسب تری برای آن هاست.