سینی انگشتری طلافروشی

سینی انگشتر و پایه انگشتر تکی

سینی های انگشتری قابلیت ساخت در ابعاد مختلفی برای دکور ویترین طلافروشی دارند.