سمپل مخمل طلافروشی

رنگبندی سمپل مخمل طلافروشی

دارای تنوع رنگ بسیار زیادی است.

همچنین در تونالیته های رنگ بندی بهتر است رنگی روشن در کنار رنگی تیره انتخاب شود.